Alumoravia

Slider

Individualita

Pro každý projekt hledáme nejlepší řešení. Variabilita hliníkových konstrukcí vytváří prostor pro individuální přístup.

Design

Ostré hrany, subtilní vzhled, čisté linie a velké prosklené plochy. To jsou přednosti hliníkových konstrukcí.

Inovace

Neustálý vývoj v oblasti hliníku i skla je zárukou splnění zvyšujících se technických, estetických i funkčních požadavků.

3D Projektování

Projektováním ve 3D usnadňujeme předávání informací, zrychlujeme procesy a eliminujeme rizika rozsáhlých nebo prostorově náročných konstrukcí.

Technologie

Digitální pily, CNC obráběcí centrum a pokročilé počítačové technologie jsou pro nás samozřejmostí a zaručují precizní zpracování výrobků.

Ekologie

Vysoká životnost hliníku i moderních skel a možnost jejich efektivní recyklace přispívají k minimalizaci ekologických dopadů výstavby.

FOUNDED ON VISION,
SKILL AND INNOVATION

Alumoravia is a manufacturer and supplier of aluminum windows, doors, facades and interior glass structures.

Our manufacturing program is based on collaborating with leading suppliers of aluminum systems, construction glass and a wide range of accessories.

Ongoing innovation, high quality and monitoring trends in technology and design form the basis for our successful collaboration with partners.

QUALITY AND CLEVERNESS
IN WHAT WE MAKE

Pride in your work is important, so our production is managed by experienced people working with advanced technology in outstanding facilities.

Our control and organizational procedures allow us to maintain high-quality services and production.

AluMoravia

MANY OPTIONS FOR
MANY APPLICATIONS

We know that each project is unique, so the designs we produce are tailored to the customer’s requirements.

We are able to accommodate the plans of architects and designers thanks to our wide range of products and their variability. We thus contribute to the overall impression made by exceptional architecture.

alu eu@0,25x

Individuality

We look for the best solution for each project. The variability of aluminum structures creates room for an individual approach.

Czech company

We are proud of the values we have created and nurtured. We support local development and believe in its potential.

Design

Clean lines, subtle look, functional design and large glass surfaces. These are the advantages of aluminum structures.

3D Design

Our tool for finding effective solutions for atypical and spatially complex structures and presenting your project in 3D.

Innovation

We keep up with the times to ensure we can fulfill ever more demanding technical, aesthetic and functional requirements.

Our own production

Our own production capacities enable the efficient scheduling of production and processing of products of the highest quality.

Technology

Digital saws, CNC machining center and advanced computer technology make our production faster and more precise.

Environment

The long life of aluminum and glass and the ability to recycle them ensures construction has minimal impact on the environment.

Our partners