Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Rozvoj technologií obrábění ve společnosti Alumoravia s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008374

Popis projektu:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je pořízení obráběcího centra na hliníkové profily tyčového typu, které rozšíří současný strojní park společnosti a umožní realizace nových výrazně technologicky pokročilejších výrobních programů. Cílem projektu je produkce výrobků s přidanou hodnotou. Dále se nákup nové technologie projeví v zefektivnění výrobních a pracovních procesů, zvýšení produktivity, zvýšení stupně automatizace a vyšší flexibilitě výroby.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.