Prosklené fasády

Sloupko-příčkové fasády

Systémy sloupko-příčkových fasád s přiznanými krycími lištami se díky své variabilitě uplatňují u rozmanitých konstrukcí od jednoduchých stěn, až po prostorové a zalamované fasády. Pohledová šířka 50 mm s možností volby provedení maskovacích lišt včetně ploché varianty nabízí prostor pro kreativitu při návrhu fasádního rastru.

 • Prostup tepla rámem Uf od 0,7 W/m2K
 • Systémová řešení i pro složité detaily
 • Rozsah zasklení 24-64 mm
 • Kompatibilní s okeno-dveřními i posuvnými systémy

Strukturální fasády

Se strukturálním zasklením lze dosáhnout celistvého vzhledu prosklené plochy bez vystupujících elementů. Díky tmelené spáře je dodržena rovina zasklení. Systém je založen na sloupko-příčkové konstrukci. Tím je zajištěna velká variabilita a možnost kombinace s dalšími systémy.

 • Zasklení do tloušťky 64 mm
 • Tmelená spára šířky 20 mm
 • Prostup tepla rámem Uf od 1,1 W/m2K
 • Ucelený prestižní vzhled

 

Příložkové fasády

U některých staveb může být estetickým nebo konstrukčním záměrem, aby prosklená fasáda byla nesena stavební konstrukcí dřevěnou či ocelovou. V tomto případě pak nahrazují standardní sloupko-příčkové provedení příložkové systémy.

 • Speciální profilované těsnění pro lepší izolační vlastnosti
 • Pohledová šířka 50 mm
 • Prostup tepla rámem Uf od 0,7 W/m2K
 • Rozsah zasklení 5-40 mm

 

Terčové fasády

Bodové kotvení skleněných tabulí pomocí terčů upevněných na podkladní nosné konstrukci je oblíbenou variantou například u zasklení výtahových stěn, zastávek, přístaveb k historickým objektům nebo pro zlepšení akustických vlastností zdvojením pláště.

 • Bodové úchyty s možností zapuštění do roviny skla
 • Maximálně transparentní řešení
 • Celistvá skleněná plocha
 • Skla jednoduchá i izolační