Protipožární systémy

Dveře a skleněné stěny

Požárně dělící konstrukce v systémech s konstrukční hloubkou 60, 78 a 118 mm umožňují provedení prosklených požárních stěn a dveří. Nabídku rozšiřuje také systém s konstrukční hloubkou 77 pro požární okna. V kombinaci s kompatibilními elektrickými pohony lze zajistit automatizovaný odtah kouře a tepla.

 • Možnost strukturálních svislých spár, tzv. bezpříčkové stěny
 • Požární odolnost až EI120 s konstrukční hloubkou 118 mm
 • Požární odolnost až EI90 s konstrukční hloubkou 78 mm
 • Požární odolnost až EI30 s konstrukční hloubkou 60 mm

Automatické dveře

V kombinaci s kvalitními pohony jsou naše protipožární automatické dveře certifikovány s požární odolností EI15 nebo EI30. Konstrukce je založena na profilové řadě se stavební hloubkou 78 mm a tím je zajištěna systémová kompatibilita.

 • Šířka jednokřídlých dveří do 1350 mm
 • Šířka dvoukřídlých dveří do 2710 mm
 • Hmotnost křídla do 200 kg
 • Možnost kouřotěsného provedení

Fasády

Pro konstrukce lehkých obvodových plášťů s požadovanou požární odolností EI15 až EI60, lze využít sloupko-příčkový fasádní systém s pohledovou šířkou 50 mm. Vzájemná kompatibilita s nepožární fasádou je samozřejmostí.

 • Možnost provedení ve strukturální variantě
 • Vhodné i pro konstrukce světlíků
 • Úholvá i rohová spojení
 • Rozsah zasklení 24-64 mm